Healthbox HB II


Jednotka vybavená senzory trvale 24 hodin denně monitoruje kvalitu vzduchu z hlediska množství CO2, vlhkosti a/nebo VOC (těkavé sloučeniny, pachy) v odpovídajících místnostech. Množství odváděného vzduchu je řízeno plně automaticky v závislosti na zjištěných hodnotách znečištění v dané místnosti. Dojde-li ke snížení znečistění ovzduší, objem odváděného vzduchu je automaticky snížen a tím i spotřeba energie a to vše při dodržení zdravého vnitřního prostředí. Celková spotřeba energie je stejná nebo nižší při porovnání s řízeným větráním s rekuperační jednotkou.

Systém Healthbox® je standardně osazen 6 měřenými výstupy pro zajištění účinného větrání 6 místností, Healthbox® – SmartZone8 měřených výstupů.

Hodnota objemu odváděného vzduchu může být systémem řízeného větrání snížena v některém nastavení až o 58% oproti běžnému objemu odváděného vzduchu a to při zajištění dobré kvality vnitřního ovzduší. Větrací jednotka Healthbox tak patří k nejlepším ve své třídě. Tepelné ztráty způsobené řízeným větráním jsou během zimního období významně redukovány.

Odtahový ventilátor je součástí větrací jednotky, která je umístěna v technické místnosti nebo např. v půdním prostoru. Odvětrání místností je tak naprosto bezhlučné.

S jednotkou Healthbox® je manuální nastavení minulostí. Jednotka Healthbox® je vybavena funkcí automatického nastavení parametrů při instalaci pro zajištění požadovaného objemu vzduchu pro každou jednotlivou místnost bez ohledu na délku potrubí a použitý materiál potrubí. Čas potřebný pro kalibraci systému je okolo 7 minut (pro kalibraci tří ventilů). Automatická kalibrace je až 5x rychlejší než manuální nastavování.

K ovládání jednotky Healthbox® slouží unikátní bezdrátový řídící systém spolu s barevnou obrazovkou, který informuje uživatele trvale po celý den o stavu ovzduší a zobrazuje, jak ventilační systém zlepšuje kvalitu vnitřního ovzduší. Druhou možností na ovládání je pak 4 polohový přepínač, který umožňuje přepínání mezi 4 předdefinovanými programy.


Smart Zone technologie

S technologií SmartZone může být napojeno na Healthbox® až osm místností. To umožňuje odvětrávání všech „vlhkých“ místností (koupelny, WC, kuchyně) spolu s ložnicemi pro dosažení dobré kvality vzduchu. Optimální kvalita vnitřního vzduchu s nízkou koncentrací CO2 zajistí zdravé spaní. Během dne jsou odvětrávány zejména místnosti denního pohybu a během noci pak ložnice.

                  


Healthbox®

HB II


Healthbox® Compact


Healthbox® Smartzone


375 m3/h

6 připojných míst

700 x 600 x 340 mm

325 m3/h

6 připojných míst

700 x 600 x 180 mm

375 m3/h

8 připojných míst

700 x 600 x 340 mm

 

Dotykový displej


4 polohový přepínač XVK4


bezdrátové připojení

barevný dotykový displej

volitelně se senzorem CO2

zobrazuje kvalitu vzduchu přímo na displeji

6 programů (HDC, nepřítomen, Eco, Boost, Breeze, Kitchen)

připojení kabelem

LED signalizace

bez senzoru CO2

4 programy (HDC, nepřítomen, Eco, Boost)

Systém D
Rekuperace

Mechanický přívod čestvého vzduchu a mechanický odvod odpadního vzduchu. Rekuperační jednotka využívá teplotu odpadního vzduchu k ohřevu nebo ochlazování vzduchu přiváděného. Nevýhodou je, že dochází k větrání vždy celého objektu.

Více informací

Systém C+
Healthbox II

Přirozený přívod čerstvého vzduchu a mechanický odvod odpadního vzduchu, který je řízen automaticky pomocí vestavěných čidel a reaguje tak na aktuální pohyb osob v řešeném objektu. Na rozdíl od rekuperačních jednotek se větrá vždy jen ta část domu, kterou využíváte, a kde dochází k vyšší koncentraci CO2, vlhlkosti a pachů.

Více informací

Systém E+
Endura E+

Přirozený přívod čerstvého vzuchu a mechanický odvod odpadního vzduchu řízený automaticky pomocí čidel, který je navíc propojený s tepelným čerpadlem pro ohřev teplé užitkového vody a nízkoteplotního otopného systému. Tento systém nabízí veškeré výhody systému C+EVO navíc však dokáže využít část odpadního vzduchu k ohřevu teplé užitkové vody.

Více informací

Kontaktní info

BEAM ČR s.r.o.
V Areálu 1227
Jesenice u Prahy
PSČ 252 42

Tel.: +420 244 471 297
Fax: +420 244 471 296
Mail: vetrani@beam.cz
Url: www.beam.cz

Otevírací doba

Po - Čt: 08:00 - 11:30
12:15 - 17:00
Pá: 08.00 - 11.30
12.15 - 16.00

Copyright © 2013 Beam Electrolux. Všechna práva vyhrazena.

Zastoupení pro ČR.